Tag Archive for: brändin rakentaminen

Brändäyksen uudet tuulet

Brändin rakentaminen muuttuu jatkuvasti ja nykyisin nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Aiemmin brändin rakentaminen oli pitkälti yritysten käsissä, mutta tiedonkulun nopeutuminen ja lukuisat sosiaalisen median kanavat ovat murentaneet yrityksen yksinoikeutta brändiinsä.

Nykyisin erilaiset mediavaikuttajat, kuten vloggaajat ja bloggaajat, voivat hetkessä kasvattaa pienestä brändistä tunnetumman, mutta myös murentaa olemassa olevaa brändiä. Myös yksittäisellä henkilöllä on mahdollisuus sosiaalisen median kautta vaikuttaa brändiin.

Aiemmin brändin rakentaminen on vaatinut pitkän ajan ja se on ollut todella kallista. Nyt uusia kilpailevia brändejä syntyy jatkuvasti, sillä brändin tunnettuuden rakentaminen on helppoa sosiaalisessa mediassa. Jos alkava brändi saa taakseen todella uskollisia ihmisiä, heimon, jotka rummuttavat asiaa yksityishenkilöinä, on tunnettuuden kasvu nopeaa.

Aikaisemmin brändiä rakensi yritys itse muun muassa mainonnan keinoin. Nykypäivänä tämä kanava ei ole välttämättä edes uskottava. Ihmisen uskovat ennemmin mitä toiset ihmiset ovat brändistä sanoneen. Nämä kaikki muutokset ovat merkittävästi muuttaneet myös brändin rakentamista.

Brändin 10 uutta todellisuutta

Brändi ei ole enää sen omistavan yrityksen käsissä, vaan asiakkaat keskustelevat siitä keskenään ja muokkaavat itse oman mielipiteensä brändistä. Brändin omistaja voi pyrkiä vaikuttamaan siihen, mitä brändistä ajatellaan ja parhaat brändit ovatkin tässä mestareita. Silloin tavoiteltu brändimielikuva ja asiakkaan kokemus brändistä ovat yksi ja sama asia.

Marty Neumeir kuvaa kirjassaan ”The Brand Flip” brändin 10 uutta todellisuutta, jotka ovat

1) valta on siirtynyt yrityksiltä asiakkaille

Kuten ylempänä kuvattiin, asiakkaat ja muut ulkopuoliset saattavat muokata brändiä. Tämä muutos voi olla negatiivinen tai positiivinen, eikä yritys välttämättä pysty vaikuttamaan siihen.

2) ihmiset eivät ole keskittyneet tuotteisiin, vaan merkitykseen

Minkä merkityksen brändi antaa ihmiselle? Itse tuote ei ole tärkeä, vaan se mitä se edustaa.

3) asiakkaat ostavat tuotteita identiteettinsä rakentamiseen

Tekeekö se minusta (omasta mielestä) menestyksekkäämmän, komeamman vai kauniimman? Kun käytän jotain brändiä, luo minulle identiteettiä. Käyttämällä vaikkapa Suomen luonnonsuojeluliiton Norppa -tuotteita luon identiteettiä, että olen luonnonsuojelija kun taas käyttämällä muotimerkkejä, vaikkapa Bossin vaateita luon identiteettiä varakkaasta menestyjästä.

4) ihmiset inhoavat sitä, kun heille myydään, mutta rakastavat ostamista

Me haluamme itse tehdä päätöksemme, hallita omaa elämäämme. Siksi emme tykkää siitä, että meille myymällä myydään. Myyjän tehtävä on ratkaista meidän ongelmamme, kohottaa meidän identiteettiä, ei myydä.

5) ihmiset ostavat heimoina tunteakseen turvallisuutta ja menestystä

Yksin ostaminen on tylsää. On kiva olla saman henkisten kanssa ostamassa. Tämä luo yhteenkuuluvuutta ja samalla vahvistamme toistemme tekemään ostopäätöksen.

6) taistelu ei ole enää yritysten, vaan heimojen välillä

Ihmiset ovat ylpeitä omasta heimostaan, oli heimo mikä tahansa, vaikkapa ”Audi-ihmiset” tai ”kissa-ihmiset”. Ja koska taistelu on siirtynyt heimojen väliseksi

7) vahvimman heimon omaava yritys voittaa

Mitä paremmin brändi tai yritys on onnistunut rakentamaan heimonsa, sitä paremmin yritys menestyy ja sitä uskollisempia heimon jäsenet ovat. Ennen nykyistä some-maailmaa tällaisia heimoja olisi ollut vaikea rakentaa, sillä

8) heimot ovat yhdistyneet teknologian kautta

Sen avulla he pystyvät kommunikoimaan keskenään, ja kannustamaan heimokulttia.

9) brändin täytyy virrata useiden teknologioiden läpi

Eli brändin täytyy olla monikanavainen ja löytyä monista eri paikoista, olla tavoitettava. Mainokset eivät enää riitä, vaan heimot vaativat vuorovaikutteisuutta ja osallisuutta. Mitä paremmin heidät saa osallistettua, sitä uskollisempia he ovat.

10) menestyvimmät brändit eivät ole staattisia, vaan muuttuvia

Muutos on pysyvää ja myös brändin pitää muuttua ja kehittyä ajan myötä.

 

Nämä kymmenen kohtaa herättävät jälleen miettimään, miten tarkkaa ja suunnitelmallista brändin rakentaminen onkaan. Se ei voi olla vain toimeksianto mainostoimistolle, koska silloin yritys antaa vallan pois omista käsistään. Mainostoimisto on hyvä renki, mutta huono isäntä. Mainostoimisto osaa suunnitella hyvin värit, logot ja mainoskampanjat. Mutta yrityksesi strategiaa ja brändistrategiaa se ei saa päättää. Tästä johtuen sinun täytyy suunnitella brändisi ja sen rakentaminen huolella ennekuin lähdet antamaan toimeksiantoa mainostoimistolle.

 

Bränditerveisin,

Kari Moisiola

Brändin rakentamisen ammattilainen, konsultti, valmentaja ja yrittäjä

Jos sinulla ei yrityksessäsi ole riittävää tietoa brändin rakentamisesta, niin Yrityslautturi auttaa mielellään. Yrityslautturin brändin rakentaminen -verkkovalmennuksessa saat tietää kaiken mitä pitää tietää, ennen kuin soittaa mainostoimistoon. Tai Yrityslautturin konsultoi myös yritystäsi mielellään.

Yrityslautturin brändivalmennuksen verkkovalmennuksiin pääset tutustumaan verkkokaupassa TÄSTÄ

Tai jos haluat kysyä lisää soita tai laita sähköpostia. Yhteystiedot löydät TÄÄLTÄ

Brändi ratkaisee menestyksen – myös pienyrittäjällä

Jokaisen yrityksen kannattaa brändätä. Pienenkin. Tartu siis härkää sarvista ja rupea tekemään brändäystä oikein.

Brändin rakentaminen kuulostaa yhtä aikaa sekä helpolta että vaikealta. Yksi ongelma on se, että meillä jokaisella on mielikuva brändistä. Kun sanoo ihmiselle ”brändi” useimmille tulee mieleen vaikkapa Hugo Boss, Fazer, Juhla Mokka tai vaikkapa Jari Sarasvuo. Haaste on siinä, että me tiedämme miltä valmis tunnettu brändi näyttää, mutta emme todellisuudessa tiedä miten brändi rakennetaan.

Ajatellaanpa vaikka edellä olevia esimerkkejä brändeistä. Tulitko ajatelleeksi,  että siellä oli neljä erilaista brändityyppiä: tuotebrändi, yritysbrändi, henkilöbrändi ja hybridibrändi (hybridibrändillä tarkoitetaan useamman brändityypin yhdistelmää, esim. tuote+yritys, tuote+henkilö). Ensimmäinen tehtävä brändin rakentajalla onkin, että pitää valita minkä tyyppistä brändiä rupeaa rakentamaan. Kuulostaa helpolta, mutta todellisuudessa yllättävän vaikeaa, etenkin pienyrittäjälle. Kun olen keskustellut lukuisten pienyrittäjien kanssa heidän brändin rakentamisestaan, kuulemani on usein hyvinkin sekava. He sanovat yhtä, mutta tekevät toista, tai usein kaikkia brändityyppejä yhtaikaa, jolloin mistään ei tule hyvä.

Se, mitä tyyppiä rupeaa toteuttamaan, vaikuttaa merkittävästi seurauksiin ja pitkällä aikavälillä. Jos rupeaa brändäämään tuotetta, se on selkeä ja kohtuullisen helppo juttu, mutta kun uusia tuotteita tai tuotealueita tulee, täytyy brändääminen näiden osalta aloittaa alusta. Jos taas rupeaa brändäämään yritystä, se on huomattavasti vaativampaa ja vaatii enemmän suunnittelua ja aikaa, mutta silloin pystyy yritysbrändin alle rakentamaan uusia tuotteita ja tuoteperheitä. Jos taas rupeaa brändäämään henkilöä, vaikkapa yrittäjää itseään, se on verrattain helppoa, etenkin nykyisessä somemaailmassa. Tässä on kuitenkin ongelma tulevaisuuden kannalta kahdessa mielessä: Jos haluaa laajentaa yritystä ja palkata uusia työntekijöitä, he eivät pysty hyödyntämään yrittäjän henkilöbrändiä, koska asiakkaat haluavat asioida brändin kanssa. Toinen haaste on, jos haluaa tulevaisuudessa myydä yrityksen: Brändillä on arvoa, jos brändi on henkilö, siitä ei saa lisäarvoa yrityksen myynnissä, jos brändi on yritys tai tuote, tästä voi rahastaa ylimääräistä.

Eli kuten huomataan, ei ole helppoa valita millaista brändiä rakentaa, sillä kaikissa on sekä huonot että hyvät puolensa. Ja kun on valinnut brändäyksen tyypin, pitäisi vielä osata rakentaa sitä. Kuitenkin brändääminen kannatta, jos sen tekee hyvin.

Miksi sitten pienenkin yrityksen kannattaa brändätä? Tässä joitakin hyötyjä, joita brändääjä saa:

  • Parempi kate: ihmiset ovat valmiita maksamaan enemmän brändituotteesta tai -palvelusta kuin brändittömästä
  • Brändin laatu mielletään paremmaksi – siksi myös hintaa voi nostaa enemmän
  • Uskollisia ostajia: ostaja muistaa brändin, kun hänelle tulee tarve ostaa
  • Vahva brändi pärjää kilpailutilanteessa paremmin
  • Brändin mainonta on tehokkaampaa, koska bändi on tunnetumpi
  • Vahva brändi houkuttelee myös parhaat työntekijät
  • Myös sidosryhmät ja kumppanit haluavat tehdä yhteistyötä tunnettujen brändien kanssa
  • Brändi mahdollistaa lisensoinnin ja franchising-liiketoiminnan ja näin ansainnan skaalautumisen
  • Tunnetun brändin avulla voit luoda uusia brändejä
  • Brändillä on arvoa ja voit halutessasi myydä sen

Missä tilanteessa sinun brändin rakentamisesi on? Pitäisikö asialle tehdä jotain?

Yrityslautturi on rakentanut todella laajan brändi rakentaminen -verkkovalmennus, joka johdattaa osallistujan läpi koko brändimaailman: alkaen siitä, mitä brändi oikeasti on päätyen siihen, että osallistujalla on valmis brändisuunnitelma omalle brändille. Valmennus sisältää yli 20 tehtävä, joita tekemällä oma brändiosaaminen kasvaa. Valmennus on täysin itseopiskelua, joten osallistuja voi edetä täysin omaan tahtiin. Tutustu kurssiin https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-rakentaminen-verkkokurssi/

Jos sinusta tuntuu, että haluat ammattilaisen auttamaan tai tekemään brändiäsi, Yrityslautturi auttaa myös tässä. Tutustu palveluun https://yrityslautturi.fi/valmennukset-ja-konsultointi/brandin-rakentaminen/ ja ota yhteyttä.

 

Kari Moisiola

Kirjoittaja on brändin rakentaja ja brändin rakentamisen valmentaja.