Tag Archive for: heimo

Käsityöyrittäjä pistä brändisi kuntoon

Tässä koronatilanteessa monet käsityöyrittäjät ovat todella tukalassa tilanteessa, sillä kauppa ei käy kun messut ja markkinat ovat kiellettyjä. Ne, jotka ovat tähän asti selvinneet, alkaa vähitellen näkyä valoa tunnelin päässä rokotteen muodossa, mutta ei se päivä oikein vieläkään paista.

Nyt olisi hyvä aika miettiä yrityksen tai itsensä brändäystä

Kuulostaa kaupalliselta ja sitä se onkin, sillä brändäämällä pystyy saamaan lisää vetovoimaa ja asiakkaita. Ja kaiken lisäksi asiakkaat ovat valmiit maksamaan enemmän.

Brändäyksellä lisätään asiakasuskollisuutta. Ja asiakasuskollisuuteen kannattaakin panostaa, sillä tutkimusten mukaan puolet kaikkein uskollisimmista asiakkaista on valmis maksamaan 25% enemmän, ennen kuin vaihtavat brändiä. Uskolliset asiakkaat myös käyttävät kolmanneksen enemmän rahaa kuin uudet asiakkaat. Brändillä luodaan tunnesidoksia asiakkaisiin ja asiakkaat, joilla on tunnesidos yritykseen, tekevät neljä kertaa todennäköisemmin kauppaa heidän kanssaan.

Brändi on se lisäarvo, jonka kuluttaja on valmis maksamaan tuotteesta lisää verrattuna tavalliseen, nimettömään tuotteeseen, joka kuitenkin täyttää saman tarkoituksen. Merkitön tuote on vain hyödyke. Kun brändi ei pysty tarjoamaan kuluttajalle parempaa etua kuin kilpailijat, se muuttuu hyödykkeeksi. Hyödykkeiden kohtalon määrää markkinahinta.

Gustav Hafrén

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Käsityöyrittäjällä ei ole välttämättä laittaa suuria summia brändin rakentamiseen. Eikä tarvitse ollakaan, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ensimmäinen asia onkin, että brändin pitää tukea liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Kaiva siis yrityksesi liiketoimintasuunnitelma esiin, ja mieti onko se ajantasalla. Tai oletko yleensä ottaen tehnyt semmoista. Jos liiketoimintasuunnitelmaa ei ole, niin hyvä pohjia löytyy netistä tai alueesi yrityskeskuksesta. Mieti kulkeeko liiketoimintasuunnitelma ja brändinrakentaminen käsi kädessä? Jos ei, niin tee korjaavia toimenpiteitä.

Tarinallista yrityksesi ja brändisi

Toinen, yksi merkittävimmistä, käsityöyrittäjän asiakasuskollisuuden kasvatuskeinoista on brändin tarinallistaminen. Tarinat myyvät. Kun asiakkaalle syntyy tarve, tai selkeämmin sanottuna, hän haluaa jotain, hän alkaa kerätä tietoa. Asiakas aloittaa tutkimalla niitä brändejä, jotka hän tuntee tai joihin hänellä on muodostunut jo suhde. Tämän vuoksi brändin pitää pystyä kehittämään asiakkaan lojaaliutta, aloittaa suhde olemalla merkittävä tai kehitettävä jo olemassa olevaa suhdetta.

Tarinankerronta on ainut tapa, jolla brändi voi koskettaa asiakasta ja luoda suhteen. Se on brändäyksen merkittävimpiä työkaluja, sillä brändillä, joka ei saa yhteyttä asiakkaisiin, ei ole merkitystä. On suuri kilpailuetu, jos brändi pystyy osoittamaan kuluttajalle olevansa merkityksellisempi kuin kilpailija. Mutta tarinoiden tulee olla hyviä. Hyvässä tarinassa kuulija pystyy samaistumaan tarinaan, kokemaan, että tämä on kuin minun elämästä tai minun unelmaelämästä. Hyvään tarinaan kuulu ongelma, jonka brändi ratkaisee ja lopulta vie onnelliseen lopputulokseen.

Tuote on brändi, eikä siitä ole mitään muuta kerrottavaa tarinaa kuin kaikki ne tunteet, joita kuluttaja kokee omistaessaan kyseistä brändiä.

– Dushyant Wadivka

Valitettavasti hyvin usein, kun pyydän yritystä kertomaan bränditarinansa, saan kuulla syntytarinan. Monesti tarinan kaava on sama: Yrityksen perustajalla oli ongelma ja hän oli ajautunut nurkkaan. Uudella elämän suunnalla ja sitkeydellä hän perusti yrityksen, raivasi tiensä läpi vaikeuksien ja on nyt tässä pisteessä, missä yritys on. Mutta sitouttaako tämä kuulijan? Saako tämä kuulijan ostamaan? Ei. Syntytarinalla voi saada sympatiaa, mutta ei juurikaan asiakasuskollisuutta. Bränditarinalla rakennetaan asiakasuskollisuutta. Bränditarina kertoo minkä asiakkaan ongelman brändi ratkaisee, ei yrityksen.

Lisää asiakasuskollisuutta luomalla heimoja

Kun sinulla on asiakkaita, pyri saamaan heidän sähköpostiosoitteensa. Vaikkapa messuilla ollessa järjestä kilpailu, jonka avulla keräät asiakasrekisteriä, jolle voit lähettää markkinointia, kuten kertoa millä messuilla olet seuraavan kerran. Kun olet saanut riittävän määrän asiakasrekisteriä, voit alkaa muodostamaan niistä heimoa oman brändisi ympärille.

Tämä onkin kolmas asiakasuskollisuuden lisäämisen keino. Yhä vielä pääsääntöisesti brändi kohdistetaan segmenteille. Mutta kaikkea ei voi segmentoida ja lisäksi nykyisin ihmiset saattavat siirtyä segmentistä toiseen nopeastikin. Brändin asiakasuskollisuuttaa voi kasvattaa rakentamalla heimoja. Heimot soveltuvat, kun ihmiset vähät välittää rajoista, joita myyjä on hänelle asettanut: Menemme minne haluamme, teemme mitä haluamme ja tulemme miksi haluamme. Nykyihmisinä haluamme olla yksilöllisiä, uniikkeja, mutta haluamme olla yksilöllisiä ryhmässä. Tämä luo mahdollisuuden heimoille.

Heimoja ovat kaikki ryhmät, jotka jakavat mielenkiinnonkohteen lisäksi myös tietoa. He keskustelevat keskenään. Olen kissaihminen, olen pelaaja. He myös tunnustautuvat brändien kautta: Olen Audi-ihminen, olen Android-ihminen. Heimot eivät ole vain uudentyyppinen segmentti. Heimoihin ei kohdisteta, koska heimojen jäsenten ainoa yhteinen tekijä on juuri yhteinen mielenkiinnon kohde. Voi olla, että heillä ei ole mitään muuta yhteistä tekijää. Heimoja tuetaan, heimoja kasvatetaan, niiden kanssa kumppanoidaan ja organisoidaan. Heimot kasvattavat uskollisuutta toisiinsa ja brändiin. Nämä ihmiset ovat valmiit taistelemaan oman menestyksesi puolesta.

Jos brändiä mainostetaan, se on vain mainostamista. Sen sijaan heimojen jäsenet ensinnäkin vahvistavat keskenään toistensa uskollisuutta asiasta kertomalla omia tarinoitaan. Toiseksi heimojen jäsenet kertovat intohimostaan muillekin. Ja vertaiskokemus ja kertomukset ovat paljon merkittävämpi mielipidevaikuttajia kuin mainokset. Heimot siis vahvistavat sisäisesti ostouskollisuutta ja tuovat myös uusia ihmisiä brändin pariin. Esimerkiksi Jaguar automerkillä on oma klubinsa ja lehtensä. Heimot ovat merkittävä keino käsityöyrittäjälle lisätä asiakkaita ja asiakasuskollisuuttaa.

Keskeistä on suunnitelmallisuus brändin rakentamisessa, ei raha

Kun mietit, niin huomaat, että yksikään edellä mainituista keinoista ei vaadi juurikaan rahaa, vain aikaa ja viitseliäisyyttä. Tärkeimpänä asiana näen suunnitelmallisuuden. Suunnittele etukäteen, millainen brändisi pitäisi olla ja miten sinne pääset. Tee suunnitelmasta konkreettinen: Mitä tehdään, milloin tehdään, kuka tekee. Ja pidä suunnitelmasta kiinni. Brändi kehittyy vain, jos se on johdonmukainen. Brändiä rakentaa kaikki mitä teemme tai olemme tekemättä. Onko yrityksellä varaa jättää näin tärkeä asiaa ulkopuolisten tahojen, kuten asiakkaiden varaan, vai pitäisikö sittenkin pitää ohjaa omissa käsissä. Ja tehdä brändäys ammattimaisesti itse?

Eräs brändin rakentamisen kurssilleni osallistunut totesi, että ”tämä pitäisi olla pakollinen kaikille yrittäjille”. Miksi? Ehkä siksi, että minulle on tärkeää auttaa yrityksiä menestymään ja siksi pidän asiat hyvin käytännönläheisenä. Kaikki on mietitty niin, että se hyödyttää juuri sinua. Ja myös siksi, että minä keskityn asioihin, jotka pitää olla kunnossa, ennen kuin soittaa mainostoimistoon tai nettisivujen tekijälle.

Käsityöyrittäjä, jos haluat saada enemmän tietoa brändäyksestä niin tutustu myös muihin blogeihini. Ne löytyvät täältä: https://yrityslautturi.fi/blogi/ . Tai käy verkkokaupassa katsomassa brändäykseen liittyviä valmennuksia. Kaikki verkkovalmennukset ovat sellaisia, että voit edetä oman tahtisi mukaan silloin kun sinulla on aikaa. Ja osan kursseista saa pikkurahalla. Tässä muutama vinkki:

Brändin tarinallistamisen verkkovalmennus johdattaa sinut askel askeleelta rakentamana omat tarinasi brändille niin, että ne vetoavat kaikkiin sidosryhmiin. Tutustu verkkovalmennukseen https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-tarinallistaminen/

Bränädyksen avainkysymykset verkkokurssi kysyy juuri ne 18 oikeaa kysymystä, joihin pitää vastata, ennen kuin lähtee viemään brändiä eteenpäin. https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-avainkysymykset/

Brändin rakentaminen verkkovalmennus johdattaa brändin rakentamisen mestariksi. Kurssilla opit, mitä brändi oikeasti tarkoittaa ja miten sitä tulee suunnitelmallisesti tehdä. Kurssi ja kurssin harjoitukset johdattavat sinut läpi brändin rakentamisen maailman niin, että lopussa sinulla on valmis brändin rakentamisen suunnitelma ja ymmärrys. https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-rakentaminen-verkkokurssi/

Kari Moisiola

Kirjoittaja on brändin rakennuksen valmentaja