Tag Archive for: tarina

Tarinat myyvät – myös brändiäsi

Brändin tarinallistamisesta puhutaan paljon, ja siitä on muodostunut lähes ”pakko” brändimaailmassa. Yksi haasteista on, että asian voi ymmärtää hyvin monella tavalla ja tarinoitakin on joka lähtöön. Myös Brändin ja yrityksen tarinoita on useita erilaisia, joilla kaikilla on erilainen tarkoitus.

Miksi kertoa tarinoita? Tarinat ovat viehättäneet aina. Niitä on kerrottu sukupolvilta toisille ja hyviä tarinoita on jaksettu kuunnella kerrasta toiseen. Me rakastamme niin kuunnella, kertoa kuin keksiä niitä.

Miten mitataan hyvä tarina? Yksinkertaisin mittari hyvälle tarinalle on se, että haluat kertoa siitä eteenpäin. Hyviä tarinoita ovat usein vitsit. Harvempi keksii itse vitsejä, vaan kun kuulemme niitä, niin parhaimmat haluamme kertoa eteenpäin. Brändin osalta yksi tarinankerronnan muoto on mainokset. Hyvät mainostarinat nousevat monesti kahvipöytäkeskusteluihin.

Brändiä voidaan rakentaa tarinallistamalla se, mutta tarinan on oltava hyvä ja se pitää olla rakennettu oikein. Bränditarinan tarinan tekijän pitää osalta käyttää erilaisia komponentteja oikein, jotta tarinan vaikuttavuus kasvaa. Mielikuvilla ja tunteilla leikkiminen on tärkeä osa tarinankerrontaa. Tapoja kertoa tarinoita on miljoonia. Tarinoiden taika on tavassa selittää vaikeatkin asiat yksinkertaisesti.

 

Miksi Brändi pitäisi tarinallistaa?

Brändin on herätettävä huomiota ja sen on luotava tunnereaktio, jotta sen muistaa ja sitä voi ihailla. Hyvä bränditarina koskettaa asiakasta ja osoittaa brändin olevan merkityksellinen hänelle.

Osaava tarinankertoja käyttää hyödykseen tunteita ja mielikuvia sekä viestii brändin arvoista ja identiteetistä oivaltavalla tavalla. Brändillä on otettava kantaa ja seisottava sanojensa takana – mieluiten etunenässä, ennen kuin kaikki muutkin toitottavat samaa asiaa.

Tarinallistaminen on työkalu, jota mainonta käyttää saadakseen viestinsä mielenkiintoiseksi. Pienetkin viestit, joita brändi julkaisee, pitäisi muuttaa osaksi brändin ydintarinaa. Ydintarinaa pitää rakentaa kuitenkin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti, jotta syntyy se haluttu, tavoitemielikuvaa lähellä oleva brändi.

 

Mitä hyötyä tarinallistamisesta on brändille?

Ensinnäkin taloudellinen hyöty, sillä hyvät tarinat vahvistavat brändiä ja asiakasuskollisuutta, eli tuovat rahaa ja lisää myyntiä. Toiseksi hyvä bränditarina tarjoaa elämyksiä ja mahdollisuuden samaistua brändiin. Kolmanneksi bränditarina vahvistaa asiakassuhteita. Neljänneksi hyvä tarina sitouttaa henkilökuntaa, koska he kuuluvat osaksi tarinaa ja he kertovat myös hyvää tarinaa eteenpäin.

Brändin tarinallistaminen siis kannattaa, mutta kuka osaa tehdä hyviä tarinoita? Ja millainen tarinan pitäisi olla? Auttaessani yrityksiä rakentamaan brändiä kehotan heitä tarinallistamaan brändinsä, kertomaan tarinan. Lähes aina saan kuulla yrityksen syntytarinan, joka kertoo yrittäjästä ja yrityksestä itsestään, ja usein niin, että he kertovat sen omasta näkökulmasta, jossa yritys tavalla tai toisella pelasti heidät. Sitten tulee se iso mutta. Tällainen tarina ei anna kuulijalle mahdollisuutta samaistua tarinaan, kokea, että on osa tarinaa, mikä puolestaan aiheuttaa sen, että kuulija ei sitoudu eikä osta.

Dushyant Wadivka onkin todennut, että ”tuote on brändi, eikä siitä ole mitään muuta kerrottavaa tarinaa kuin kaikki ne tunteet, joita kuluttaja kokee omistaessaan kyseistä brändiä”

Ja brändi tarinallistamisessa on useita erilaisia tarinoita: Bränditarina, ydintarina, syntytarina, henkilötarina ja logotarina. Onko sinulla nämä kaikki? Onko ne erilaisia? Oletko edes miettinyt, millaisen vaikutuksen hyvä, ammattimaisesti tehty tarina saa aikaiseksi?

Sitten kun on mietitty millaista tarinaa haluaa kertoa, pitää huomioida brändin elinkaaren vaihe, sillä bränditarinan pitää olla erilainen, riippuen mitä tarinalla tavoitellaan. Alla on kuva brändin elikaaresta ja tarinatyypeistä elinkaaren vaihessa.

Brändin tarinallistaminen ei siis ole helppoa. Ja kun vielä hyvän tarinan pitää olla siis sellainen, johon kuulija voi samaistua. Mieti siis tarinaasi kuulijan näkökulmasta, älä omastasi.

Vielä lopuksi lainaus Ian Rowdenilta: ”Parhaat brändit on rakennettu hyvien tarinoiden pohjalta.”

Jos haluat tietää lisää brändin tarinallistamisesta tai oppia paremmaksi brändin tarinallistamisessa, tutustu Yrityslautturin brändin tarinallistaminen -verkkokurssiin https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-tarinallistaminen/ Josta saat eväät brändin tarinallistamiseen.

 

Kari Moisiola

Kirjoittaja on brändin rakentaja ja brändivalmentaja