Tag Archive for: tarinallistaminen

Käsityöyrittäjä pistä brändisi kuntoon

Tässä koronatilanteessa monet käsityöyrittäjät ovat todella tukalassa tilanteessa, sillä kauppa ei käy kun messut ja markkinat ovat kiellettyjä. Ne, jotka ovat tähän asti selvinneet, alkaa vähitellen näkyä valoa tunnelin päässä rokotteen muodossa, mutta ei se päivä oikein vieläkään paista.

Nyt olisi hyvä aika miettiä yrityksen tai itsensä brändäystä

Kuulostaa kaupalliselta ja sitä se onkin, sillä brändäämällä pystyy saamaan lisää vetovoimaa ja asiakkaita. Ja kaiken lisäksi asiakkaat ovat valmiit maksamaan enemmän.

Brändäyksellä lisätään asiakasuskollisuutta. Ja asiakasuskollisuuteen kannattaakin panostaa, sillä tutkimusten mukaan puolet kaikkein uskollisimmista asiakkaista on valmis maksamaan 25% enemmän, ennen kuin vaihtavat brändiä. Uskolliset asiakkaat myös käyttävät kolmanneksen enemmän rahaa kuin uudet asiakkaat. Brändillä luodaan tunnesidoksia asiakkaisiin ja asiakkaat, joilla on tunnesidos yritykseen, tekevät neljä kertaa todennäköisemmin kauppaa heidän kanssaan.

Brändi on se lisäarvo, jonka kuluttaja on valmis maksamaan tuotteesta lisää verrattuna tavalliseen, nimettömään tuotteeseen, joka kuitenkin täyttää saman tarkoituksen. Merkitön tuote on vain hyödyke. Kun brändi ei pysty tarjoamaan kuluttajalle parempaa etua kuin kilpailijat, se muuttuu hyödykkeeksi. Hyödykkeiden kohtalon määrää markkinahinta.

Gustav Hafrén

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Käsityöyrittäjällä ei ole välttämättä laittaa suuria summia brändin rakentamiseen. Eikä tarvitse ollakaan, sillä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ensimmäinen asia onkin, että brändin pitää tukea liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Kaiva siis yrityksesi liiketoimintasuunnitelma esiin, ja mieti onko se ajantasalla. Tai oletko yleensä ottaen tehnyt semmoista. Jos liiketoimintasuunnitelmaa ei ole, niin hyvä pohjia löytyy netistä tai alueesi yrityskeskuksesta. Mieti kulkeeko liiketoimintasuunnitelma ja brändinrakentaminen käsi kädessä? Jos ei, niin tee korjaavia toimenpiteitä.

Tarinallista yrityksesi ja brändisi

Toinen, yksi merkittävimmistä, käsityöyrittäjän asiakasuskollisuuden kasvatuskeinoista on brändin tarinallistaminen. Tarinat myyvät. Kun asiakkaalle syntyy tarve, tai selkeämmin sanottuna, hän haluaa jotain, hän alkaa kerätä tietoa. Asiakas aloittaa tutkimalla niitä brändejä, jotka hän tuntee tai joihin hänellä on muodostunut jo suhde. Tämän vuoksi brändin pitää pystyä kehittämään asiakkaan lojaaliutta, aloittaa suhde olemalla merkittävä tai kehitettävä jo olemassa olevaa suhdetta.

Tarinankerronta on ainut tapa, jolla brändi voi koskettaa asiakasta ja luoda suhteen. Se on brändäyksen merkittävimpiä työkaluja, sillä brändillä, joka ei saa yhteyttä asiakkaisiin, ei ole merkitystä. On suuri kilpailuetu, jos brändi pystyy osoittamaan kuluttajalle olevansa merkityksellisempi kuin kilpailija. Mutta tarinoiden tulee olla hyviä. Hyvässä tarinassa kuulija pystyy samaistumaan tarinaan, kokemaan, että tämä on kuin minun elämästä tai minun unelmaelämästä. Hyvään tarinaan kuulu ongelma, jonka brändi ratkaisee ja lopulta vie onnelliseen lopputulokseen.

Tuote on brändi, eikä siitä ole mitään muuta kerrottavaa tarinaa kuin kaikki ne tunteet, joita kuluttaja kokee omistaessaan kyseistä brändiä.

– Dushyant Wadivka

Valitettavasti hyvin usein, kun pyydän yritystä kertomaan bränditarinansa, saan kuulla syntytarinan. Monesti tarinan kaava on sama: Yrityksen perustajalla oli ongelma ja hän oli ajautunut nurkkaan. Uudella elämän suunnalla ja sitkeydellä hän perusti yrityksen, raivasi tiensä läpi vaikeuksien ja on nyt tässä pisteessä, missä yritys on. Mutta sitouttaako tämä kuulijan? Saako tämä kuulijan ostamaan? Ei. Syntytarinalla voi saada sympatiaa, mutta ei juurikaan asiakasuskollisuutta. Bränditarinalla rakennetaan asiakasuskollisuutta. Bränditarina kertoo minkä asiakkaan ongelman brändi ratkaisee, ei yrityksen.

Lisää asiakasuskollisuutta luomalla heimoja

Kun sinulla on asiakkaita, pyri saamaan heidän sähköpostiosoitteensa. Vaikkapa messuilla ollessa järjestä kilpailu, jonka avulla keräät asiakasrekisteriä, jolle voit lähettää markkinointia, kuten kertoa millä messuilla olet seuraavan kerran. Kun olet saanut riittävän määrän asiakasrekisteriä, voit alkaa muodostamaan niistä heimoa oman brändisi ympärille.

Tämä onkin kolmas asiakasuskollisuuden lisäämisen keino. Yhä vielä pääsääntöisesti brändi kohdistetaan segmenteille. Mutta kaikkea ei voi segmentoida ja lisäksi nykyisin ihmiset saattavat siirtyä segmentistä toiseen nopeastikin. Brändin asiakasuskollisuuttaa voi kasvattaa rakentamalla heimoja. Heimot soveltuvat, kun ihmiset vähät välittää rajoista, joita myyjä on hänelle asettanut: Menemme minne haluamme, teemme mitä haluamme ja tulemme miksi haluamme. Nykyihmisinä haluamme olla yksilöllisiä, uniikkeja, mutta haluamme olla yksilöllisiä ryhmässä. Tämä luo mahdollisuuden heimoille.

Heimoja ovat kaikki ryhmät, jotka jakavat mielenkiinnonkohteen lisäksi myös tietoa. He keskustelevat keskenään. Olen kissaihminen, olen pelaaja. He myös tunnustautuvat brändien kautta: Olen Audi-ihminen, olen Android-ihminen. Heimot eivät ole vain uudentyyppinen segmentti. Heimoihin ei kohdisteta, koska heimojen jäsenten ainoa yhteinen tekijä on juuri yhteinen mielenkiinnon kohde. Voi olla, että heillä ei ole mitään muuta yhteistä tekijää. Heimoja tuetaan, heimoja kasvatetaan, niiden kanssa kumppanoidaan ja organisoidaan. Heimot kasvattavat uskollisuutta toisiinsa ja brändiin. Nämä ihmiset ovat valmiit taistelemaan oman menestyksesi puolesta.

Jos brändiä mainostetaan, se on vain mainostamista. Sen sijaan heimojen jäsenet ensinnäkin vahvistavat keskenään toistensa uskollisuutta asiasta kertomalla omia tarinoitaan. Toiseksi heimojen jäsenet kertovat intohimostaan muillekin. Ja vertaiskokemus ja kertomukset ovat paljon merkittävämpi mielipidevaikuttajia kuin mainokset. Heimot siis vahvistavat sisäisesti ostouskollisuutta ja tuovat myös uusia ihmisiä brändin pariin. Esimerkiksi Jaguar automerkillä on oma klubinsa ja lehtensä. Heimot ovat merkittävä keino käsityöyrittäjälle lisätä asiakkaita ja asiakasuskollisuuttaa.

Keskeistä on suunnitelmallisuus brändin rakentamisessa, ei raha

Kun mietit, niin huomaat, että yksikään edellä mainituista keinoista ei vaadi juurikaan rahaa, vain aikaa ja viitseliäisyyttä. Tärkeimpänä asiana näen suunnitelmallisuuden. Suunnittele etukäteen, millainen brändisi pitäisi olla ja miten sinne pääset. Tee suunnitelmasta konkreettinen: Mitä tehdään, milloin tehdään, kuka tekee. Ja pidä suunnitelmasta kiinni. Brändi kehittyy vain, jos se on johdonmukainen. Brändiä rakentaa kaikki mitä teemme tai olemme tekemättä. Onko yrityksellä varaa jättää näin tärkeä asiaa ulkopuolisten tahojen, kuten asiakkaiden varaan, vai pitäisikö sittenkin pitää ohjaa omissa käsissä. Ja tehdä brändäys ammattimaisesti itse?

Eräs brändin rakentamisen kurssilleni osallistunut totesi, että ”tämä pitäisi olla pakollinen kaikille yrittäjille”. Miksi? Ehkä siksi, että minulle on tärkeää auttaa yrityksiä menestymään ja siksi pidän asiat hyvin käytännönläheisenä. Kaikki on mietitty niin, että se hyödyttää juuri sinua. Ja myös siksi, että minä keskityn asioihin, jotka pitää olla kunnossa, ennen kuin soittaa mainostoimistoon tai nettisivujen tekijälle.

Käsityöyrittäjä, jos haluat saada enemmän tietoa brändäyksestä niin tutustu myös muihin blogeihini. Ne löytyvät täältä: https://yrityslautturi.fi/blogi/ . Tai käy verkkokaupassa katsomassa brändäykseen liittyviä valmennuksia. Kaikki verkkovalmennukset ovat sellaisia, että voit edetä oman tahtisi mukaan silloin kun sinulla on aikaa. Ja osan kursseista saa pikkurahalla. Tässä muutama vinkki:

Brändin tarinallistamisen verkkovalmennus johdattaa sinut askel askeleelta rakentamana omat tarinasi brändille niin, että ne vetoavat kaikkiin sidosryhmiin. Tutustu verkkovalmennukseen https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-tarinallistaminen/

Bränädyksen avainkysymykset verkkokurssi kysyy juuri ne 18 oikeaa kysymystä, joihin pitää vastata, ennen kuin lähtee viemään brändiä eteenpäin. https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-avainkysymykset/

Brändin rakentaminen verkkovalmennus johdattaa brändin rakentamisen mestariksi. Kurssilla opit, mitä brändi oikeasti tarkoittaa ja miten sitä tulee suunnitelmallisesti tehdä. Kurssi ja kurssin harjoitukset johdattavat sinut läpi brändin rakentamisen maailman niin, että lopussa sinulla on valmis brändin rakentamisen suunnitelma ja ymmärrys. https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-rakentaminen-verkkokurssi/

Kari Moisiola

Kirjoittaja on brändin rakennuksen valmentaja

Brändäyksen uudet tuulet

Brändin rakentaminen muuttuu jatkuvasti ja nykyisin nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Aiemmin brändin rakentaminen oli pitkälti yritysten käsissä, mutta tiedonkulun nopeutuminen ja lukuisat sosiaalisen median kanavat ovat murentaneet yrityksen yksinoikeutta brändiinsä.

Nykyisin erilaiset mediavaikuttajat, kuten vloggaajat ja bloggaajat, voivat hetkessä kasvattaa pienestä brändistä tunnetumman, mutta myös murentaa olemassa olevaa brändiä. Myös yksittäisellä henkilöllä on mahdollisuus sosiaalisen median kautta vaikuttaa brändiin.

Aiemmin brändin rakentaminen on vaatinut pitkän ajan ja se on ollut todella kallista. Nyt uusia kilpailevia brändejä syntyy jatkuvasti, sillä brändin tunnettuuden rakentaminen on helppoa sosiaalisessa mediassa. Jos alkava brändi saa taakseen todella uskollisia ihmisiä, heimon, jotka rummuttavat asiaa yksityishenkilöinä, on tunnettuuden kasvu nopeaa.

Aikaisemmin brändiä rakensi yritys itse muun muassa mainonnan keinoin. Nykypäivänä tämä kanava ei ole välttämättä edes uskottava. Ihmisen uskovat ennemmin mitä toiset ihmiset ovat brändistä sanoneen. Nämä kaikki muutokset ovat merkittävästi muuttaneet myös brändin rakentamista.

Brändin 10 uutta todellisuutta

Brändi ei ole enää sen omistavan yrityksen käsissä, vaan asiakkaat keskustelevat siitä keskenään ja muokkaavat itse oman mielipiteensä brändistä. Brändin omistaja voi pyrkiä vaikuttamaan siihen, mitä brändistä ajatellaan ja parhaat brändit ovatkin tässä mestareita. Silloin tavoiteltu brändimielikuva ja asiakkaan kokemus brändistä ovat yksi ja sama asia.

Marty Neumeir kuvaa kirjassaan ”The Brand Flip” brändin 10 uutta todellisuutta, jotka ovat

1) valta on siirtynyt yrityksiltä asiakkaille

Kuten ylempänä kuvattiin, asiakkaat ja muut ulkopuoliset saattavat muokata brändiä. Tämä muutos voi olla negatiivinen tai positiivinen, eikä yritys välttämättä pysty vaikuttamaan siihen.

2) ihmiset eivät ole keskittyneet tuotteisiin, vaan merkitykseen

Minkä merkityksen brändi antaa ihmiselle? Itse tuote ei ole tärkeä, vaan se mitä se edustaa.

3) asiakkaat ostavat tuotteita identiteettinsä rakentamiseen

Tekeekö se minusta (omasta mielestä) menestyksekkäämmän, komeamman vai kauniimman? Kun käytän jotain brändiä, luo minulle identiteettiä. Käyttämällä vaikkapa Suomen luonnonsuojeluliiton Norppa -tuotteita luon identiteettiä, että olen luonnonsuojelija kun taas käyttämällä muotimerkkejä, vaikkapa Bossin vaateita luon identiteettiä varakkaasta menestyjästä.

4) ihmiset inhoavat sitä, kun heille myydään, mutta rakastavat ostamista

Me haluamme itse tehdä päätöksemme, hallita omaa elämäämme. Siksi emme tykkää siitä, että meille myymällä myydään. Myyjän tehtävä on ratkaista meidän ongelmamme, kohottaa meidän identiteettiä, ei myydä.

5) ihmiset ostavat heimoina tunteakseen turvallisuutta ja menestystä

Yksin ostaminen on tylsää. On kiva olla saman henkisten kanssa ostamassa. Tämä luo yhteenkuuluvuutta ja samalla vahvistamme toistemme tekemään ostopäätöksen.

6) taistelu ei ole enää yritysten, vaan heimojen välillä

Ihmiset ovat ylpeitä omasta heimostaan, oli heimo mikä tahansa, vaikkapa ”Audi-ihmiset” tai ”kissa-ihmiset”. Ja koska taistelu on siirtynyt heimojen väliseksi

7) vahvimman heimon omaava yritys voittaa

Mitä paremmin brändi tai yritys on onnistunut rakentamaan heimonsa, sitä paremmin yritys menestyy ja sitä uskollisempia heimon jäsenet ovat. Ennen nykyistä some-maailmaa tällaisia heimoja olisi ollut vaikea rakentaa, sillä

8) heimot ovat yhdistyneet teknologian kautta

Sen avulla he pystyvät kommunikoimaan keskenään, ja kannustamaan heimokulttia.

9) brändin täytyy virrata useiden teknologioiden läpi

Eli brändin täytyy olla monikanavainen ja löytyä monista eri paikoista, olla tavoitettava. Mainokset eivät enää riitä, vaan heimot vaativat vuorovaikutteisuutta ja osallisuutta. Mitä paremmin heidät saa osallistettua, sitä uskollisempia he ovat.

10) menestyvimmät brändit eivät ole staattisia, vaan muuttuvia

Muutos on pysyvää ja myös brändin pitää muuttua ja kehittyä ajan myötä.

 

Nämä kymmenen kohtaa herättävät jälleen miettimään, miten tarkkaa ja suunnitelmallista brändin rakentaminen onkaan. Se ei voi olla vain toimeksianto mainostoimistolle, koska silloin yritys antaa vallan pois omista käsistään. Mainostoimisto on hyvä renki, mutta huono isäntä. Mainostoimisto osaa suunnitella hyvin värit, logot ja mainoskampanjat. Mutta yrityksesi strategiaa ja brändistrategiaa se ei saa päättää. Tästä johtuen sinun täytyy suunnitella brändisi ja sen rakentaminen huolella ennekuin lähdet antamaan toimeksiantoa mainostoimistolle.

 

Bränditerveisin,

Kari Moisiola

Brändin rakentamisen ammattilainen, konsultti, valmentaja ja yrittäjä

Jos sinulla ei yrityksessäsi ole riittävää tietoa brändin rakentamisesta, niin Yrityslautturi auttaa mielellään. Yrityslautturin brändin rakentaminen -verkkovalmennuksessa saat tietää kaiken mitä pitää tietää, ennen kuin soittaa mainostoimistoon. Tai Yrityslautturin konsultoi myös yritystäsi mielellään.

Yrityslautturin brändivalmennuksen verkkovalmennuksiin pääset tutustumaan verkkokaupassa TÄSTÄ

Tai jos haluat kysyä lisää soita tai laita sähköpostia. Yhteystiedot löydät TÄÄLTÄ

Tarinat myyvät – myös brändiäsi

Brändin tarinallistamisesta puhutaan paljon, ja siitä on muodostunut lähes ”pakko” brändimaailmassa. Yksi haasteista on, että asian voi ymmärtää hyvin monella tavalla ja tarinoitakin on joka lähtöön. Myös Brändin ja yrityksen tarinoita on useita erilaisia, joilla kaikilla on erilainen tarkoitus.

Miksi kertoa tarinoita? Tarinat ovat viehättäneet aina. Niitä on kerrottu sukupolvilta toisille ja hyviä tarinoita on jaksettu kuunnella kerrasta toiseen. Me rakastamme niin kuunnella, kertoa kuin keksiä niitä.

Miten mitataan hyvä tarina? Yksinkertaisin mittari hyvälle tarinalle on se, että haluat kertoa siitä eteenpäin. Hyviä tarinoita ovat usein vitsit. Harvempi keksii itse vitsejä, vaan kun kuulemme niitä, niin parhaimmat haluamme kertoa eteenpäin. Brändin osalta yksi tarinankerronnan muoto on mainokset. Hyvät mainostarinat nousevat monesti kahvipöytäkeskusteluihin.

Brändiä voidaan rakentaa tarinallistamalla se, mutta tarinan on oltava hyvä ja se pitää olla rakennettu oikein. Bränditarinan tarinan tekijän pitää osalta käyttää erilaisia komponentteja oikein, jotta tarinan vaikuttavuus kasvaa. Mielikuvilla ja tunteilla leikkiminen on tärkeä osa tarinankerrontaa. Tapoja kertoa tarinoita on miljoonia. Tarinoiden taika on tavassa selittää vaikeatkin asiat yksinkertaisesti.

 

Miksi Brändi pitäisi tarinallistaa?

Brändin on herätettävä huomiota ja sen on luotava tunnereaktio, jotta sen muistaa ja sitä voi ihailla. Hyvä bränditarina koskettaa asiakasta ja osoittaa brändin olevan merkityksellinen hänelle.

Osaava tarinankertoja käyttää hyödykseen tunteita ja mielikuvia sekä viestii brändin arvoista ja identiteetistä oivaltavalla tavalla. Brändillä on otettava kantaa ja seisottava sanojensa takana – mieluiten etunenässä, ennen kuin kaikki muutkin toitottavat samaa asiaa.

Tarinallistaminen on työkalu, jota mainonta käyttää saadakseen viestinsä mielenkiintoiseksi. Pienetkin viestit, joita brändi julkaisee, pitäisi muuttaa osaksi brändin ydintarinaa. Ydintarinaa pitää rakentaa kuitenkin määrätietoisesti ja johdonmukaisesti, jotta syntyy se haluttu, tavoitemielikuvaa lähellä oleva brändi.

 

Mitä hyötyä tarinallistamisesta on brändille?

Ensinnäkin taloudellinen hyöty, sillä hyvät tarinat vahvistavat brändiä ja asiakasuskollisuutta, eli tuovat rahaa ja lisää myyntiä. Toiseksi hyvä bränditarina tarjoaa elämyksiä ja mahdollisuuden samaistua brändiin. Kolmanneksi bränditarina vahvistaa asiakassuhteita. Neljänneksi hyvä tarina sitouttaa henkilökuntaa, koska he kuuluvat osaksi tarinaa ja he kertovat myös hyvää tarinaa eteenpäin.

Brändin tarinallistaminen siis kannattaa, mutta kuka osaa tehdä hyviä tarinoita? Ja millainen tarinan pitäisi olla? Auttaessani yrityksiä rakentamaan brändiä kehotan heitä tarinallistamaan brändinsä, kertomaan tarinan. Lähes aina saan kuulla yrityksen syntytarinan, joka kertoo yrittäjästä ja yrityksestä itsestään, ja usein niin, että he kertovat sen omasta näkökulmasta, jossa yritys tavalla tai toisella pelasti heidät. Sitten tulee se iso mutta. Tällainen tarina ei anna kuulijalle mahdollisuutta samaistua tarinaan, kokea, että on osa tarinaa, mikä puolestaan aiheuttaa sen, että kuulija ei sitoudu eikä osta.

Dushyant Wadivka onkin todennut, että ”tuote on brändi, eikä siitä ole mitään muuta kerrottavaa tarinaa kuin kaikki ne tunteet, joita kuluttaja kokee omistaessaan kyseistä brändiä”

Ja brändi tarinallistamisessa on useita erilaisia tarinoita: Bränditarina, ydintarina, syntytarina, henkilötarina ja logotarina. Onko sinulla nämä kaikki? Onko ne erilaisia? Oletko edes miettinyt, millaisen vaikutuksen hyvä, ammattimaisesti tehty tarina saa aikaiseksi?

Sitten kun on mietitty millaista tarinaa haluaa kertoa, pitää huomioida brändin elinkaaren vaihe, sillä bränditarinan pitää olla erilainen, riippuen mitä tarinalla tavoitellaan. Alla on kuva brändin elikaaresta ja tarinatyypeistä elinkaaren vaihessa.

Brändin tarinallistaminen ei siis ole helppoa. Ja kun vielä hyvän tarinan pitää olla siis sellainen, johon kuulija voi samaistua. Mieti siis tarinaasi kuulijan näkökulmasta, älä omastasi.

Vielä lopuksi lainaus Ian Rowdenilta: ”Parhaat brändit on rakennettu hyvien tarinoiden pohjalta.”

Jos haluat tietää lisää brändin tarinallistamisesta tai oppia paremmaksi brändin tarinallistamisessa, tutustu Yrityslautturin brändin tarinallistaminen -verkkokurssiin https://yrityslautturi.fi/tuote/brandin-tarinallistaminen/ Josta saat eväät brändin tarinallistamiseen.

 

Kari Moisiola

Kirjoittaja on brändin rakentaja ja brändivalmentaja