Liiketoiminnan konseptointi

Onko tavoitteesi uuden palvelualan liikeidean rakentaminen, konseptointi tai lanseeraus?

  • Yksitoimipaikkaisessa yrityksessä hyvä konsepti, eli liiketoiminnan kirjallinen kuvaus, auttaa ylläpitämään tasaista laatua ja yhdenmukaisia toimintatapoja. Ilman kuvausta toiminta ja palvelun taso lähtee helposti rönsyilemään.
  • Jos yritys suunnittelee laajenemista, on hyvin tehty konsepti ehdoton edellytys. Hyvä kirjallinen kuvaus auttaa tasalaatuisuudessa ja antaa mahdollisuuden toiminnan monistamiseen.

Yrityslautturi auttaa sinua kirkastamaan liikeideasi ja laatimaan laajenemiseen sopivan konseptin.

Olemme rakentaneet useita erilaisia liikeideoita ja konsepteja aina ajatuksesta tuotteistamiseen ja toiminnan käynnistämiseen asti. Työmme tuloksena on syntynyt ravintola-, kahvila- ja kaupanalan liikeideoita, kiinteistökonsepteja eri kokoisille yrityksille, ratkaisuja henkilökunta- ja energiatehokkuusnäkökulmista sekä organisaatiomalleja.